Ferrata Vodní brána

Červená ferrata  (jednosměrná) obtížnost C+, délka 110m, převýšení 70m ,čas lezení 1/2 hod

Modrá ferrata (obousměrná- sestupová) Obtížnost B, délka 90m, převýšení 65m, čas lezení 10-20minOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Důležité upozornění: Via ferrata se nachází na území přírodni rezervace Údolí Jizery u Semil a Bítouchova a v lokalitě Natura 2000 Údolí Jizery a Kamenice. Předmětem ochrany je zde jedinečné kaňonovité údolí s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Z tohoto důvodu prosíme všechny návštěvníky, aby se pohybovali pouze po vyznačených přístupových trasách,tak aby nedošlo k poškození tohoto přírodního unikátu.

Vstup na Ferratu je  na vlastní nebezpečí a  pouze pro  zkušené osoby  vybavené přilbou a odpovídajícím jištěním. Hrozí nebezpečí pádu z výšky a úraz padajícím kamením.

informační  cedulku v pdf najdete zde

Ferrata vznikla se souhlasem a podporou f. LESY ČR, města Semily  a obce Chuchelna.

Copyright © 2023 Ferraty v Čechách.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

[CNW:Counter]