Příprava ferraty

frydlantske-cimburi-navrh-trasy-1

 

V dohledné době bychom rádi zavěsili na těchto stránkách všechny dokumenty, listiny, účty, dopisy,doklady, které obdržela o.s. Vodní brána  od úřadů v souvislosti s budováním  ferraty.

Prozatím jsme všechny doklady  ukládali  na facebook . Děkujeme panu Kubicovi, že pro nás vytvořil tyto stránky . Doufáme, že se nám je podaří využít ještě lépe a přehledněji ,než nám to šlo na fb.

Toto je dopis  Jizerským ochranářům, ve kterém žádáme Chko o vyjádření k záměru ferraty v Jizerských horách. (Vláďa je zedník a já soustružník, tak buďte prosím shovívaví k formě dopisu..)

o.s. Vodní brána                                                                            V Liberci 18.9.2013

Správa CHKO Jizerské hory-středisko Liberec

 

Věc: Žádost o výjimku z ochranných podmínek NPR pro záměr zbudování veřejně přístupné zajištěné lezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří.

Vážení přátelé

Rádi bychom Vás požádali o Vaše stanovisko k záměru vybudování via ferraty na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří. Důkladně jsme prostudovali dokument valné hromady DAV „katalog kritérií pro zřizování zajištěných cest“, který přeložil Vl. Vršovský a je i v překladu dohledatelný na internetu. Považujeme tento dokument Německého alpského spolku za velice užitečný pro předkladatele návrhu i účastníky řízení a rádi bychom se ho důsledně v celém znění drželi.

Na vrchol vede turistická cesta zakončená ocelovým žebříkem se zábradlím. Plánovaná VF by začínala na konci čerstvě zrekonstruované cesty „Kozí stezka“ v místě, kde skály spadají až k chodníku a pokračovala by po linii skalního hřbetu pod vrcholovou stěnu a posléze systémem polic a žlebů na vrcholek ke kříži. Cestu bychom trasovali tak, aby co nejméně narušovala okolí. Kramle , žebříky, umělé stupy se budeme snažit nepoužívat vůbec. Takto pojatá via ferrata je jistě menším narušením přírody a krajiny, než soustavy žebříků na historických ferratách v alpách, a zároveň návštěvníci, podle našich zkušeností s již takto pojatou cestou v Semilech, oceňují její přírodní charakter a jistou vyšší sportovní hodnotu VF nebude narušovat stávající logické horolezecké výstupy, protože jsme sami aktivními horolezci a velmi ctíme tradiční stará pravidla lezení v Jizerských horách.

Technické provedení

Protože v ČR nemáme normy, které by řešily proces zřizování VF, postupujeme podle doporučení a kritérií DAV. Z roku 2009 ( archiv ČHS), kde jsou řešeny veškeré technické detaily a varianty realizací.. Podle našich zkušeností s ferratou u Semil bychom rovněž volili systém označovaný v dokumentu jako východoalpský (rakouský) bez tzv. předepnutí. Kotvy bychom volili opět typu Bugelklemmanker pr.24mm s lanovou svorkou 12mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. K upevnění kotev ve skále se dnes doporučuje výhradně lepidlo používané rovněž k lepení horolezeckých kruhů.

Orgánům OP předkládáme:

Souhlas vlastníka pozemku se záměrem.

Stanovisko HO Hejnice.

Stanovisko místní samosprávy: Již v usnesení zastupitelstva města Hejnice ze dne 24. 2 2010 se píše, že město „projednalo a schvaluje připojení se k záměru rekonstrukce lesní cesty Kozí stezka a z ní zřízení zabezpečené lezecké cesty k vyhlídkovému vrcholu Frýdlantského cimbuří.“

Stanovisko horské služby. Horská služba je pro zásah v terénech jako Frýdlantské cimbuří plně vycvičená. V Semilech vytvořil sbor HZS tzv. lezeckou skupinu, která se s terénem seznámila a pravidelně zde pořádá výcvik.

Zákresy plánované VF ve fotografiích a na mapovém podkladě včetně přístupu a sestupu.

Ilustrační fotografie úspěšně zrealizovaných ferrat .

Odhad kapacity zařízení.: Podle našich zkušeností s bezmála ročním provozem Ferraty u Semil bychom zde, díky náročnějšímu přístupu mohli očekávat návštěvnost v hlavní sezóně okolo 50 lidí denně o víkendu za dobrého počasí a 10 lidí denně ve všední dny. Je ale možné, že delší přístup a náročnější terén s divokou scenérií budou naopak určitou výzvou.. Je potřeba také uvážit, že oblast leží blízko polských a německých hranic, potenciální návštěvnost by mohla být i trojnásobná, samozřejmě ale bude kolísat podle počasí, publicity, s ročním obdobím atd.

Vytvoříme diskusní fórum, které zřídíme za účelem informování a komunikace s ostatními zájmovými skupinami. Již dnes existuje stránka FB ferrata Frýdlantské cimbuří, kde si bude možné přečíst i tuto naši žádost a další následující dokumenty.

Specifikace cílové skupiny návštěvníků.

Výstup bude odpovídat kategorii Klasická ferrata s obtížností mezi stupněm B-C a měl by odpovídat schopnostem nejširší kategorie návštěvníků tak, aby cestu byli s náležitým vybavením schopni zvládnout děti s doprovodem i třeba aktivní senioři. Význam VF nebude spočívat ve sportovní hodnotě, ale spíš v zážitku, poznání a rekreaci. Uživatelé VF budou informováni o přírodních hodnotách místa a nabádáni k ohleduplnosti k přírodě i ostatním návštěvníkům.

Plán VF se nachází v prostoru, kde se letos nově zrekonstruovala turistická Kozí stezka a vede na jeden z nejnavštěvovanějších vyhlídkových vrcholů Jizerských hor. K přístupu a sestupu by sloužily již hotové turistické chodníky. Skalní masiv, kterým by VF vedla, byl letošním rokem zpřístupněn správou CHKO k celoročnímu provozování horolezectví členům ČHS. Vzhledem k tomu, že tato lokalita již turistickým provozem zatížena je, protože se zde protínají dvě značené turistické cesty, je právě Frýdlantské cimbuří s již „vytvořenou turistickou infrastrukturou“ ideálním místem pro via ferratu. Srovnej Kriteria /aspekty ochrany přírody /odstavec Usměrňování návštěvnosti. Chtěli bychom orgány ochrany přírody ujistit, že naším úmyslem je vytvořit ferratu s maximálním ohledem na přírodní a estetickou hodnotu místa a rádi bychom možná novým, moderním způsobem navázali na práci našich předků, kteří před více než sto lety budovali cesty, vyhlídky, pamětihodnosti, aby rozvojem turismu svůj region pozvedli. Domníváme se, že vedle dnes už bezesporu úspěšného projektu singltreku by mohl vzniknout další cíl, který by přilákal nové návštěvníky a pozdržel je v místě na delší dobu.

V případě Vašeho kladného stanoviska bude zřizovatel VF o.s. Vodní brána se členy z HO Hejnice provádět pravidelně kontrolu a údržbu zařízení tak, jak je uvedeno ve výše zmiňovaném dokumentu DAV.

 

Za o.s. Vodní brána rozšířenou o nové členy z HO Hejnice Martin Marek (předseda o.s.VB)

Vladislav Hanzel (člen)

Copyright © 2023 Ferraty v Čechách.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

[CNW:Counter]