Kategorie: Frýdlantské cimbuří

Ferrata Frýdlantské cimbuří

Připravujeme

Veřejná sbírka

Občanské sdružení Vodní brána založilo toto Transparentní konto, na kterém si můžete prohlédnout pohyby na účtu.

Kam poslat peníze

Přispět můžete převodem na konto našeho občanského sdružení – viz stránku Sponzoring.

Účel veřejné sbírky

Všechny aktuálně poslané finanční prostředky jsou určeny na přípravu ferraty Frýdlantské cimbuří, dokud nenapíšeme jinak. Až seženeme dostatek peněz, časem třeba budeme šetřit na jinou zajištěnou cestu, pokud tomu budou okolnosti nakloněny.

Poděkování

Naše banky bohužel nenabízejí transparentnost po celou dobu od založení účtu, ale pouze posledních 150 dní. Proto jako poděkování uvádíme tento veřejný seznam dárců. Zde si tedy můžete přečíst jména a částky všech dárců od založení o. s. Vodní Brána. Na konci jsou také přepsány doprovodné vzkazy.

Seznam dárců peněz

 

2012 Částka Kč
Lesy ČR 15000
Tomáš Losert 500

 

2013 Částka Kč
Jiří Šmukař 500
Ivan Podroužek 1000
Řeháček Marek 1000
Zuzana Bobrovová 200
Hynek Preisler 100
Michal Vítek 200
Jana Marková 1000
Zdeněk Melichar 1000
Roman Chládek 200
Tomáš Maštálko 200
Pavel Čech 300
Lubomír Slavík 300
Helmut Michel 1000
Petra Mullerová 200
Jan Farský 500
Jan Kašpar 200
Markéta aThierry 200
Vladislav Vlček 100
Kamil Janda 500
Libor Kollmer 200
Pavlína Kobrlová 200
Josef Červinka 200
Zdeněk Blažek 500
Miroslav Jírů 500
Ludvík Steiner 100
David Krejčí 257
Martin Tesař 300
Vítězslav Olšovský 100
Kateřina Hlavsová 1000
Petr Zima 777
Dariusz Bubik 200
Petra Melicharová 100
Roman Tandler 500
Jiří Krpec 600
Nikol Frantová 300
Tomáš Vymětal 257
Adéla Pomothy 307
Finky, Váňa, Emil 500
Petr Filip 400
Stanislav Hajský 100
Miroslav Mikulecký 300
Pavel Smutný 2000
Tomáš Melichar 1000
Radoslav Čermák 600
Josef Herzinger 300
jana Zavacká 200
Karel Vojík 200
Vojtěch Kysela 500
Rudolf Novotný 600
Tecl Martin 300
Zuzana Kocůmová 1000
Pavel Koňařík 300
H.O. Hejnice 1000
Vladislav Bambuch 200
Zdena Strnadová 100
Rostislav Krecht 300
Dáda aKarel Korejčíkovi 500
Milan Hradil 200
Jana Kozáková 613
Jitka Malá 200
Sassmanovi 200
Jiří Večeřa 500
Václav Podhradský 300
Ondřej Maštálko 300
Obec Chuchelna 1000
Petr Jurica- hknpsm 3000
Stanislav Odvárka 200
Josef Holoubek 300
Pavel Jurica 200
Eva Spálenská 300
Bohumila Ammerová 200
Martin Braun 200

 

2014 Částka Kč
Pavel Hlaváč 150
Dagmar Sacherová 500
Karel Pacholík 100
Otto Kučera 1000
Martin Poisel 200
Vladimír Stipský 100
Jiří Novotný 500
Lukáš Babiak 313
Zbyněk Hellmich 1000
Edita Pražáková 100
Pavel Havlík 100
Vladislav Vidlák 200
Ondřej Perlík 107
Michal Novák 500
David Vosáhlo 500
Iveta a Libor Kubicovi (redakce Wikina) 500
Martin Přikryl 1000
Josef Hrabě 100
Jan Trnka 200
Aleš Matras 200
Lenka Vélová 500
Libor Scholze 200
Obec Bílý Potok 15000
Josef Kaizr 200

 

2015 Částka Kč
Blanka Richterová 1000
René Lauer 300
Jan Jindra 100
Barbora Bubeník 200
Roman Kolibač 300
a další

 

2016 Částka Kč
Radek Macák 1200

Vzkazy

Zasilam ted alespon 100,- a verim, ze se to povede, delate vyjimecnou vec a je videt, ze to umite – Vodni brana je super :-)
Ondřej Perlík

Držím pěsti ať to vyjde a díky za Semilskou ;)
Blanka Richterová

Vodni brana je super – drzim palce
Ing. Barbora Bubeník

Příprava ferraty

frydlantske-cimburi-navrh-trasy-1

 

V dohledné době bychom rádi zavěsili na těchto stránkách všechny dokumenty, listiny, účty, dopisy,doklady, které obdržela o.s. Vodní brána  od úřadů v souvislosti s budováním  ferraty.

Prozatím jsme všechny doklady  ukládali  na facebook . Děkujeme panu Kubicovi, že pro nás vytvořil tyto stránky . Doufáme, že se nám je podaří využít ještě lépe a přehledněji ,než nám to šlo na fb.

Toto je dopis  Jizerským ochranářům, ve kterém žádáme Chko o vyjádření k záměru ferraty v Jizerských horách. (Vláďa je zedník a já soustružník, tak buďte prosím shovívaví k formě dopisu..)

o.s. Vodní brána                                                                            V Liberci 18.9.2013

Správa CHKO Jizerské hory-středisko Liberec

 

Věc: Žádost o výjimku z ochranných podmínek NPR pro záměr zbudování veřejně přístupné zajištěné lezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří.

Vážení přátelé

Rádi bychom Vás požádali o Vaše stanovisko k záměru vybudování via ferraty na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří. Důkladně jsme prostudovali dokument valné hromady DAV „katalog kritérií pro zřizování zajištěných cest“, který přeložil Vl. Vršovský a je i v překladu dohledatelný na internetu. Považujeme tento dokument Německého alpského spolku za velice užitečný pro předkladatele návrhu i účastníky řízení a rádi bychom se ho důsledně v celém znění drželi.

Na vrchol vede turistická cesta zakončená ocelovým žebříkem se zábradlím. Plánovaná VF by začínala na konci čerstvě zrekonstruované cesty „Kozí stezka“ v místě, kde skály spadají až k chodníku a pokračovala by po linii skalního hřbetu pod vrcholovou stěnu a posléze systémem polic a žlebů na vrcholek ke kříži. Cestu bychom trasovali tak, aby co nejméně narušovala okolí. Kramle , žebříky, umělé stupy se budeme snažit nepoužívat vůbec. Takto pojatá via ferrata je jistě menším narušením přírody a krajiny, než soustavy žebříků na historických ferratách v alpách, a zároveň návštěvníci, podle našich zkušeností s již takto pojatou cestou v Semilech, oceňují její přírodní charakter a jistou vyšší sportovní hodnotu VF nebude narušovat stávající logické horolezecké výstupy, protože jsme sami aktivními horolezci a velmi ctíme tradiční stará pravidla lezení v Jizerských horách.

Technické provedení

Protože v ČR nemáme normy, které by řešily proces zřizování VF, postupujeme podle doporučení a kritérií DAV. Z roku 2009 ( archiv ČHS), kde jsou řešeny veškeré technické detaily a varianty realizací.. Podle našich zkušeností s ferratou u Semil bychom rovněž volili systém označovaný v dokumentu jako východoalpský (rakouský) bez tzv. předepnutí. Kotvy bychom volili opět typu Bugelklemmanker pr.24mm s lanovou svorkou 12mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. K upevnění kotev ve skále se dnes doporučuje výhradně lepidlo používané rovněž k lepení horolezeckých kruhů.

Orgánům OP předkládáme:

Souhlas vlastníka pozemku se záměrem.

Stanovisko HO Hejnice.

Stanovisko místní samosprávy: Již v usnesení zastupitelstva města Hejnice ze dne 24. 2 2010 se píše, že město „projednalo a schvaluje připojení se k záměru rekonstrukce lesní cesty Kozí stezka a z ní zřízení zabezpečené lezecké cesty k vyhlídkovému vrcholu Frýdlantského cimbuří.“

Stanovisko horské služby. Horská služba je pro zásah v terénech jako Frýdlantské cimbuří plně vycvičená. V Semilech vytvořil sbor HZS tzv. lezeckou skupinu, která se s terénem seznámila a pravidelně zde pořádá výcvik.

Zákresy plánované VF ve fotografiích a na mapovém podkladě včetně přístupu a sestupu.

Ilustrační fotografie úspěšně zrealizovaných ferrat .

Odhad kapacity zařízení.: Podle našich zkušeností s bezmála ročním provozem Ferraty u Semil bychom zde, díky náročnějšímu přístupu mohli očekávat návštěvnost v hlavní sezóně okolo 50 lidí denně o víkendu za dobrého počasí a 10 lidí denně ve všední dny. Je ale možné, že delší přístup a náročnější terén s divokou scenérií budou naopak určitou výzvou.. Je potřeba také uvážit, že oblast leží blízko polských a německých hranic, potenciální návštěvnost by mohla být i trojnásobná, samozřejmě ale bude kolísat podle počasí, publicity, s ročním obdobím atd.

Vytvoříme diskusní fórum, které zřídíme za účelem informování a komunikace s ostatními zájmovými skupinami. Již dnes existuje stránka FB ferrata Frýdlantské cimbuří, kde si bude možné přečíst i tuto naši žádost a další následující dokumenty.

Specifikace cílové skupiny návštěvníků.

Výstup bude odpovídat kategorii Klasická ferrata s obtížností mezi stupněm B-C a měl by odpovídat schopnostem nejširší kategorie návštěvníků tak, aby cestu byli s náležitým vybavením schopni zvládnout děti s doprovodem i třeba aktivní senioři. Význam VF nebude spočívat ve sportovní hodnotě, ale spíš v zážitku, poznání a rekreaci. Uživatelé VF budou informováni o přírodních hodnotách místa a nabádáni k ohleduplnosti k přírodě i ostatním návštěvníkům.

Plán VF se nachází v prostoru, kde se letos nově zrekonstruovala turistická Kozí stezka a vede na jeden z nejnavštěvovanějších vyhlídkových vrcholů Jizerských hor. K přístupu a sestupu by sloužily již hotové turistické chodníky. Skalní masiv, kterým by VF vedla, byl letošním rokem zpřístupněn správou CHKO k celoročnímu provozování horolezectví členům ČHS. Vzhledem k tomu, že tato lokalita již turistickým provozem zatížena je, protože se zde protínají dvě značené turistické cesty, je právě Frýdlantské cimbuří s již „vytvořenou turistickou infrastrukturou“ ideálním místem pro via ferratu. Srovnej Kriteria /aspekty ochrany přírody /odstavec Usměrňování návštěvnosti. Chtěli bychom orgány ochrany přírody ujistit, že naším úmyslem je vytvořit ferratu s maximálním ohledem na přírodní a estetickou hodnotu místa a rádi bychom možná novým, moderním způsobem navázali na práci našich předků, kteří před více než sto lety budovali cesty, vyhlídky, pamětihodnosti, aby rozvojem turismu svůj region pozvedli. Domníváme se, že vedle dnes už bezesporu úspěšného projektu singltreku by mohl vzniknout další cíl, který by přilákal nové návštěvníky a pozdržel je v místě na delší dobu.

V případě Vašeho kladného stanoviska bude zřizovatel VF o.s. Vodní brána se členy z HO Hejnice provádět pravidelně kontrolu a údržbu zařízení tak, jak je uvedeno ve výše zmiňovaném dokumentu DAV.

 

Za o.s. Vodní brána rozšířenou o nové členy z HO Hejnice Martin Marek (předseda o.s.VB)

Vladislav Hanzel (člen)

Fotogalerie

Copyright © 2024 Ferraty v Čechách.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.  

[CNW:Counter]